Dostęp uprzywilejowany w organizacjach
objętych nadzorem regulacyjnym:
PCI-DSS, Rekomendacja D, UKSC

Nagranie z webinarium